Artikel

Meer mogelijk met overwaarde

20 mrt 2023

Stilstaan bij je toekomstige woonsituatie. Geldt dit niet voor alle generaties en bij meerdere momenten in je leven? Niet alleen de starters op de woningmarkt, de doorstromers maar ook de senioren staan steeds vaker stil bij hun toekomstige woonsituatie. Voor senioren helaas soms gedwongen door de situatie die ontstaan is.

Toekomstige woonsituatie van senioren

Uit het woonwensenonderzoek[1] blijkt dat het merendeel (88%) van de senioren heeft nagedacht over de toekomstige woonsituatie maar dat meer dan de helft (56%) nog geen concrete stappen heeft gezet. Hiervoor is ¨ik ben nog gezond¨ de voornaamste reden.
Een kwart van de senioren wil de woning in de toekomst zeker aanpassen. Voorname reden is dat zij gehecht zijn aan de eigen, vertrouwde omgeving. Wanneer zij overwegen om te blijven wonen in de vertrouwde woning beseft men dat er keuzes gemaakt moeten worden rond verduurzamen, verbouwen, onderhoud en levensloopbestendigheid van de woning. Specifiek denkt men dan aan het plaatsen van een traplift (67%), het aanpassen van de badkamer (36%) en het plaatsen van een slaapkamer beneden (30%) naast het verwijderen van drempels (37%).

Besteedbaar inkomen verhogen

Uit het onderzoek blijkt ook dat voor bijna alle senioren (92%) geldt dat er overwaarde op hun huis zit. Het geld zit letterlijk in de stenen. Ruim viervijfde heeft deze overwaarde nog niet gebruikt om ruimere financiële middelen te hebben. Middelen die kunnen worden ingezet voor aanpassingen aan de woning of zelfs dekking van de stijgende kosten van het dagelijks levensonderhoud.

Verzilver de overwaarde

Staat het besteedbare inkomen het onderhoud, noodzakelijke aanpassingen van de huidige woning of leuke plannen voor de toekomst in de weg? Belemmert het inkomen een plezierige oude dag? Het verzilveren van de overwaarde op het huis kan een oplossing zijn.

Onbekend maakt onbemind

Er is veel onbekendheid onder senioren over de mogelijkheden van het verzilveren van overwaarde. Vragen als ¨ben ik niet te oud voor een lening?¨ of ¨ik heb slechts AOW met een klein pensioen, dan kom ik toch niet in aanmerking voor het aanvragen van een lening?¨ zijn aan de orde van de dag. Een schone taak voor (hypotheek)adviseurs om deze “drempel” voor senioren te verlagen. Bespreek de mogelijkheden van het verzilveren van overwaarde. Er is meer mogelijk dan dat men denkt. Iedereen verdient immers een mooie oude dag in een prettige, leefbare omgeving. Door de overwaarde hiervoor in te zetten, kunnen we samen de wensen omzetten in werkelijkheid.

Gelukkig ouder worden in Nederland doen we samen.

 

[1] Ruigrok Netpanel 2022

12 mrt 2024

Dubbele zekerheid met de ZilverHuis Hypotheek

Lees meer over Dubbele zekerheid met de ZilverHuis Hypotheek

15 sep 2023

Extra plezier in dagelijks leven door de ZilverHuis Hypotheek

Lees meer over Extra plezier in dagelijks leven door de ZilverHuis Hypotheek

30 aug 2023

Pensioen aanvullen met overwaarde

Lees meer over Pensioen aanvullen met overwaarde